Aktivní učení

Aktivity

Obsahem projektu je rozvoj partnerství a spolupráce sítě ZŠ, vytváření podmínek pro implementaci ŠVP a tvorba a realizace programu DVPP zaměřeného na zavádění moderních metod a forem výuky...

Finanční zdroje projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky...

Cíle projektu

Prostřednictvím výměny zkušeností ZŠ a zvyšování znalostí nových didaktických postupů v přírodovědných a technických předmětech jako je matematika, fyzika, přírodověda, ale i v anglickém jazyce, počítačové gramotnosti a odborné kvalifikace učitelů. Dalším cílem projektu je využití interaktivní tabule k výuce.

Kurzy pořádané v rámci projektu

Dodavatelem kurzů je společnost Tvořivá škola, o. s. ...

Ukázkové hodiny

V rámci projektu Partnerství pro aktivní učení jsme nabízeli ukázkové hodiny s rozborem a diskuzí. Ty, které se konaly, naleznete ve fotogalerii. Další budeme průběžně provádět dle poptávky. Hodiny předkládájí nejefektivnější metody práce...
Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz