Kurzy pořádané v rámci projektu a jeho udržitelnosti

Kurzy DVPP

V roce 2011 byly kurzy úspěšně ukončeny, skončilo i úvodní dvouleté období a v příštích měsících proběhnou kurzy opět. Sledujte náš web a naleznete další otevřené kurzy pro učitelskou veřejnost Královéhradeckého kraje.

Místo konání: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130

Cena kurzů bude bude kopírovat cenu v předešlém období, kdy bylo vše ZDARMA. Cena kurzů bude stanovena pouze na základě minimálních provozních nákladů, učební pomůcky jsou již zakoupeny z dotace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky

.

 

KURZY:

V rámci nového projektu Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů  se v roce 2013 v březnu, dubnu, květnu a červenci uskutečnily akreditované vzdělávací kurzy DVPP - Tvořivá škola, interaktivní výuka matematiky, přírodovědy a práce s interaktivní tabulí Interwrite.

Další vzdělávací kurzy DVPP - Tvořivá škola se uskutečnily na podzim 2013, interaktivní výuka přírodovědy, matematiky a práce s interaktivní tabulí Smart a na Letní škole, kde proběhl kurz Činnostní učení ve výuce matematiky pro 1. - 2. ročník a kurz Činnostní učení ve výuce prvouky v 1. - 3. ročníku.

Na jaře 2014 se uskutečnily kurzy:   Prvouka činnostně v 1. ročníku, Přírodověda činnostně ve 4. ročníku, Prvouka činnostně ve 2. ročníku a Interaktivní tabule a PC pro učitele. Na letní škole 2014  proběhly kurzy: Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ a Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

Na podzim 2014 se uskutečnily poslední kurzy projektu Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů:

Matematika činnostně ve 3. ročníku
    Přírodověda činnostně v 5. ročníku
    Prvouka činnostně ve 3. ročníku
    Interaktivní tabule a PC pro učitele - SMART

20.11.2014 se uskutečnila konference projektu, na kterou byli pozváni účastníci kurzů a jejich lektoři.

 

NABÍDKA PLACENÝCH KURZŮ POŘÁDANÝCH NA ZŠ HABRMANOVA

2014

 • Abeceda a práce s čítankou - 13.10.2014
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy - 3.11.2014
 • Český jazyk činnostně v 1.ročníku - 15.11.2015


      2015

 • Abeceda a práce s čítankou - 16.3.2015
 • Matematika činnostně v 1.ročníku - 21.3.2015
 • Geometrie činnostně ve 4. a 5.ročníku - 7.10.2015 - NEUSKUTEČNIL SE
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy - 12.10.2015
 • Abeceda a práce s čítankou - 14.10.2015
 • Matematika činnostně ve 2.ročníku - 14.11.2015 - NEUSKUTEČNIL SE
 • Matematika činnostně ve 3.ročníku - 28.11.2015 - NEUSKUTEČNIL SE
 • Geometrie činnostně v 1. - 3.ročníku - 2.12.2015

2016

 • Jak efektivně sestavit IVP - 9.2.,17.2.2015
 • Nácvik čtení - 17.2.2015
 • Matematika činnostně ve 1. ročníku - 20.2.2016 - NEUSKUTEČNIL SE
 • Vyjmenovaná slova , slovní druhy  - 29.2.2016
 • Geometrie v 4. a 5. ročníku - 19.3.2016 - NEUSKUTEČNIL SE
 • Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku - 16.3. - NEUSKUTEČNIL SE
 • Abeceda a práce s čítankou - 21.3. 2016
 • Činnostní učení Čj v posledním ročníku MŠ - 25.4.2016
 • Geometrie činnostně v 1. -3. ročníku  - 27.4.2016
 • Jak nevyhořet - seminář z cyklu školní konstelace - 3.5.2016
 • Geometrie činnostně ve 4 a 5. ročníku - 24.9.2016
 • Geometrie činnostně v 1. -3. ročníku - 16.11.2016

UKÁZKOVÉ HODINY

9.2.2016 NA ZŠ HABRMANOVA

 • ČESKÝ JAZYK ČINNOSTNĚ VE 2.ROČNÍKU
 • MATEMATIKA ČINNOSTNĚ VE 2.ROČNÍKU
 • PŘÍRODOVĚDA ČINNOSTNĚ VE 4. ROČNÍKU
 • ČESKÝ JAZYK ČINNOSTNĚ V 5. ROČNÍKU

Ukázkové hodiny činnostního učení s využitím IT tabule jsou pro účastníky zdarma, je nutné se přihlásit na info@tvorivaskola.cz, počet účastníků je omezený.

Kurzy jsou organizovány ve spolupráci s Tvořivou školou. Přihlášení na kurz na www.tvorivaskola.cz - kalendář akcí.

Aktuální seznam vzdělávacích akcí najdete na www.tvorivaskola.cz

 

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz