Evaluace

Evaluace učitelů zapojených v projektu byla zahájena v měsíci únoru roku 2011. Klíčová aktivita byla dokončena v červnu 2011, ale výsledky se ještě zpracovávají. Evaluace byla prováděna na partnerské škole ZŠ Svobodné Dvory anonymně, pouze byl označen absolvent kurzů činnostního učení v rámci projektu Partnerství pro aktivní učení.

Odborní pracovníci Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové dokončí evaluaci závěrečným vyhodnocením, které bylo již částečně představeno současně i na chystané konferenci a byla přednesena metoda, kterou se tito odborníci v oboru pedagogiky zabývají.

Současně bude školám zapojeným v projektu poskytnuta licence evaluačního programu. Na každé škole bude vyškolen jeden pracovník pro práci s evaluačním programem tak, aby evaluace výuky mohla probíhat průběžně i po skončení realizace projektu a sloužila školám jako efektivní nástroj ověřování kvality jejich práce.

UDRŽITELNOST PROJEKTU

Na všech partnerských školách byl vyškolen jeden pedagogický pracovník z učitelského sboru, který provádí za pomocí evaluačního programu evaluaci výuky. Pomocí tohoto evaluačního programu může škola efektivně ověřovat kvalitu a výsledky práce proškolených a neproškolených učitelů a má možnost srovnávat úroveň jejich práce v celém výchovně vzdělávacím procesu.

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz