Konference

V rámci projektu byla uspořádána jednodenní konference pro zástupce všech základních škol Královéhradeckého kraje. Na konferenci byli pozváni rovněž zástupci tisku. Hlavní náplní konference bylo šíření dobrých zkušeností se zaváděním nových metod a forem do výuky matematiky, fyziky, anglického a českého jazyka, práce s informačními technologiemi a jejich využívání při výuce cizích jazyků.

Na konferenci vystoupili odborníci z Pedagogické fakulty UHK, odborní lektoři, ředitelé a učitelé škol zapojených do projektu.

Na konferenci byli účastníci rovněž informováni o finančních zdrojích, cílových skupinách, klíčových aktivitách projektu a možnostech další spolupráce, tj. o možnosti absolvovat semináře, ukázkové hodiny, o možnosti nechat proškolit učitele a konzultovat zkušenosti se zaváděním nových metod a forem kooperativního učení do výuky. Konference byla pro zájemce z řad učitelů a zástupců vedení pořádána zdarma.

Uvedená aktivita proběhla 9. 6. 2011. Na realizaci se podílel celý realizační tým.

Cílem konference bylo informovat zástupce základních škol Královéhradeckého kraje o aktivitách a cílech projektu zaměřených na zkvalitnění výuky.

Dalším cílem konference je umožnit učitelům získat zkušenosti s prezentováním své práce na větší akci. Velmi cenné je rovněž předávání dobrých zkušeností učitelů a zástupců vedení škol a vzájemná motivace účastníků konference do další práce. Konference zároveň dobře posloužila publicitě projektu.

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz