Hlavní aktivity projektu

Obsahem projektu je rozvoj partnerství a spolupráce sítě ZŠ, vytváření podmínek pro implementaci ŠVP a tvorba a realizace programu DVPP zaměřeného na zavádění moderních metod a forem výuky, které mohou učitelé použít k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, zvyšování kvality výuky anglického jazyka, českého jazyka, matematiky, fyziky, práce s IT, na envinromentální výchovu a evaluaci. 

Důvodem pro realizaci projektu je absence moderních kooperativních metod učení ve výuce, nedostatek zkušeností učitelů s novými přístupy k žákům  a nedostatečná osobnostní vyzrálost učitelů devalvuje úroveň vzdělávání na školách Královéhradeckého kraje  a je příčinou řady problémů jako je syndrom vyhoření učitelů, odchod vystudovaných pedagogů ze školství, ale i ovlivňuje předčasné ukončení vzdělávání žáků, nedostatečný rozvoj klíčových kompetencí a poruchy chování žáků.

Projekt je zaměřený na praktickou implementaci školních vzdělávacích programů, implementaci kurikulárních dokumentů do praxe škol a podporu kurikulární reformy zaměřenou na širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost.

Pro učitele ZŠ je otevřeno 20 kurzů zaměřených na:

  1. Didaktiku odborných předmětů - M, F, Aj, Čj, Prv
  2. Práci s IT 
  3. Osobnostní rozvoj - komunikace, týmová spolupráce, tvůrčí potenciál

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU

  • Kurzy
  • Ukázkové hodiny

 

 

 

 

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz